Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ inom ramen för #vitecherupp?
SAS Institute är ett globalt dataanalysföretag som hjälper hälso- och sjukvårdsaktörer i Sverige och internationell att analysera sin data genom SAS öppna analysplattform. Vi tog initiativet att visualisera och analysera coronavirusets spridning för att skapa en ökad transparens och förståelse för hur smittan beter sig så att alla kan få tillgång till ökad datakunskap och epidemins spridning och utveckling.

Vad önskar ni uppnå?
Vi vill bidra till en ökad förståelse för hur viktig dataanalys är för samhället i stort, och i synnerhet för för hälso- och sjukvården. Genom en konkret tillämpning kan vi visa hur man med hjälp av avancerad analys och visualisering kan förklara komplexa samband och därmed ökad faktabaserad handlingskraft.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
Alla som är intresserade och som vill ha faktabaserat och uppdaterat underlag om virusets spridning. Vi vill också visa att med bra initiativ och konkreta lösningar kan beslutsfattare få ökad kunskap för hur dataanalys kan skapa denna visualisering nedbrutet för sitt område. När man är förberedd och gör medvetna prognoser baserade på verkliga data fattar man bättre beslut.

Vad erbjuder ni (beskriv förslaget/erbjudandet mer konkret)?
Vi erbjuder möjlighet att analysera data med hjälp av AI och visualisera nya insikter för bästa beslut och uppföljning.

Svenska myndigheter har generellt bra data, men dessvärre är deras verktyg för datahantering och analys många gånger otidsenliga och kan därmed bli en bromskloss. De skulle avsevärt kunna snabba på sitt samordnande datautbyte med andra myndigheter, företag och samhällsaktörer, och möjliggöra effektivare dataanalys som bidrar till snabbare och bättre beslut och åtgärder.