Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?
Under coronapandemin står vården och offentlig sektor inför många utmaningar – en av dem är kommunikationen med patienter som inte talar svenska. Dessa patienter är en utsatt grupp och det finns stor risk att tusentals vårdmöten som kräver korrekt tolkning på främmande språk ställs in. Det finns andra digitala vårdappar, men ingen som kan möta dem som inte talar svenska. Därför har vi utvecklat tjänsten.

Vad önskar ni uppnå?
Att minska smittspridning och samtidigt säkerställa att produktivitet och jämlik vård upprätthålls. Det är viktigt att omställningen till digitala tredjepartsmöten sker snabbt. Det innebär att vi kan  fortsätta genomföra våra möten, fast genom video, utan några risker. Detta kommer gynna hela samhället.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
Tjänsten är utvecklad i samarbete med Region Halland och Region Blekinge, och vi riktar oss till samtliga regioner och vårdgivare i Sverige. Man ser samtidigt att tjänsten kan få stor betydelse för andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel socialtjänst och rättsväsende.

Vad erbjuder ni?
Vi erbjuder en tredjepartlösning för digitala videomöten, som innebär att alla deltagare kan sitta på sitt håll och genomföra tolkmötena som videomöten. Tjänsten är framtagen för att vara enkel att använda för alla inblandade, som inte behöver ladda ner nya program eller ha tekniska förkunskaper. Det räcker med att klicka på en unik länk. Lösningen stöds av webbläsare som Chrome och Firefox och kan användas via mobilapp på dator, surfplatta och smartphones. Vi har kunder som redan kommit gång.