Hoppa till innehåll

7 309 dagar kvar till dess att andelen kvinnor i IT-branschen är 50%

7309 dagar

Andelen kvinnor bland IT&Telekomföretagens medlemsföretag är idag 29 %. Vi kan konstatera att det med motsvarande ökningstakt om ca 1% per år, kommer att dröja ända fram till år 2040 innan vi ser en helt jämställd fördelning kvinnor och män. Eller 7 309 dagar.

6 577 dagar kvar till dess att andelen kvinnliga chefer i IT-branschen är 50%

Andelen kvinnliga chefer bland IT&Telekomföretagens medlemsföretag är idag 31 %. Vi kan konstatera att det med motsvarande ökningstakt om ca 1% per år, kommer att dröja ända fram till år 2038 innan vi ser en helt jämställd fördelning kvinnor och män i chefsledet. Eller 6 577 dagar.

12 056 dagar kvar till dess att andelen kvinnliga VD:ar i IT-branschen är 50%

Andelen kvinnliga VDar bland IT&Telekomföretagens medlemsföretag är idag 16 %. Vi kan konstatera att det med motsvarande ökningstakt om ca 1% per år, kommer att dröja ända fram till år 2053 innan vi ser en helt jämställd fördelning kvinnor och män på VD-nivå. Eller 12 056 dagar.

– Vi vet att många företag i branschen söker med ljus och lykta efter kompetens, på bredden och på spetsen. Detta är kanske en av branschens största utmaningar. Våra egna siffror säger att 70 000 IT-experter kommer att saknas år 2022 och många medlemsföretag vittnar om att man förlorar affärer på grund av att det saknas personer med relevant IT-kompetens. Då duger det inte att enbart var tredje anställd i branschen idag är kvinna – fler kvinnor behöver inspireras och engageras till att vilja jobba i vår sektor, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen.

– Utvecklingen går dessutom på tok för sakta. Med nuvarande takt skulle den flicka som föds idag, den 8 mars 2020, kunna se fram emot att jobba i en jämställd bransch den dagen hon fyller 20. Vi behöver växla upp takten i jämställdhetsarbetet och visa på att branschen är en framtidsbransch för alla, kvinnor som män, annars riskerar framtidens företag gå miste om nödvändig kompetens, säger Christina.

Företag i Womentor-programmet klart bättre på jämställdhet än genomsnittet

Det finns positiva exempel på där utvecklingen går lite fortare. Som ett steg i att locka kvinnliga talanger till branschen driver IT&Telekomföretagen förändrings- och ledarskapsprogram Womentor.

– Vi kan konstatera att företag som är engagerade i Womentor, som har viljan och ambitionen att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, också är bättre på jämställdhet än genomsnittet. Det visar inte minst årets JÄMIX-mätning, säger Christina.

JÄMIX är ett index framtaget av Nyckeltalsinstitutet som beskriver jämställdheten i organisationen grundat på nio kvantitativa nyckeltal gällande rådande arbetsvillkor för män och kvinnor.

De 18 Womentor-företag som deltagit i JÄMIX-mätningen har en medianpoäng på 134, vilket kan jämföras med 120 poäng som var medianen för samtliga medverkande (drygt 370 svenska företag och organisationer i alla branscher).

Läs mer om JÄMIX-resultatet och vilka företag som utmärkte sig extra väl i sitt jämställdhetsarbete på womentor.se

Agero - bäst i klassen