Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?

Företag arbetar idag för högtryck för att möta de utmaningar som man står inför. Det kan vara svårigheter kring distansarbete, produktions- och leverantörs stopp eller minskad försäljning. Vi deltar i IT&Telekomföretagens initiativ med hashtaggen #vitecherupp och bistår med rådgivning och stöd till företag som nu måste lägga fullt fokus på att hitta nya vägar att nå sina kunder. Här kan vi bistå med kompetens och verktyg för att underlätta och snabba på utvecklingen och omställningen.

Vad erbjuder ni?

Vi erbjuder Salesforce Care, ett kostnadsfritt produktpaket för att underlätta för småföretag under Covid-19. Bland produkterna finns Salesforce Essentials och Salesforce Social Studio samt tillgång analysverktyget Tableau för att stärka våra kunder inom försäljning och kundtjänst.

Därtill ser vi till att sprida våra kostnadsfria utbildningsprogram som finns på vår kompetensplattform Trailhead. Vi ser tillgången till ny, digital kunskap bland medarbetare som akut i dessa dagar och vill därför bistå så många som möjligt med det senaste kopplat till digitalisering, AI, teknik, digital marknadsföring, kundservice och försäljning. I rådande situation, med COVID-19, har vi skapat skräddarsydda utbildningsmoduler i vår digitala utbildningsplattform Trailhead inom exempelvis distansarbete, hälsa och ledarskap vid kriser. Programmen är utformade så att vem som helst kan följa dem i egen takt, hemma eller på jobbet, via dator eller mobil.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?

Vi riktar oss till företag där av våra plattformar och tjänster kan göra mest nytta. Vi tittar närmare på samarbeten bland de företag vi jobbar med i Sverige. Vi har redan tidigare ett samarbete med utbildningsföretaget Academic Works Academy för att hjälpa fler till jobb inom digitalisering.

Vad önskar ni uppnå

Vi vet att det vi gör på Salesforce är viktigt och att det skapar nya jobb. Globalt kommer vi fram till 2022 att skapa över tre miljoner nya jobb som direkt knyter an till våra plattformar. Vi deltar i #vitecherupp för att vi vill bistå med kompetens, kunskap och verktyg som kan underlätta för företag att anpassa sig till rådande situation. Det är nu kanske viktigare än någonsin att kunna erbjuda möjlighet till utbildning som stödjer företagens digitalisering.