Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ inom ramen för #vitecherupp?
Jag tror att vi alla känner med Sverige och resten av världen i det utmanande läge som vi nu befinner oss i. Några jobbar inom de sektorer som nu pressas hårt, medan andra i branscher som kanske kan bidra till att på olika sätt underlätta. I Sverige sitter vi på världsledande kompetens inom AI och IT – som nu skulle kunna bidra till lösningar på några av de tuffaste utmaningar som nu måste lösas. Vi på Governo började diskutera detta – och valde sedan att i torsdags börja med att gå ut till de fem största AI-bolagen med en fråga om de skulle vilja vara med. Alla svarade omgående ja – och sedan dess har arbete pågått med att identifiera utmaningar och initiativ.

Vad hoppas ni att det ska leda till – på kort och på lång sikt?
Vi hoppas att detta initiativ – som vi alltså presenterar inom ramen för #vitecherupp – kan bli ett bidrag från en stark bransch i Sverige till de sektorer som just nu är under extrem press. Syftet är att uppmana AI- och IT-företag att fundera kring vad de skulle kunna göra i krisen – för att skapa mindre tryck i systemet och ge våra myndigheter möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt. I vissa fall kanske det enbart är händer in som behövs – men då är det också bra nog! På lång sikt hoppas vi att vi kan se tillbaka på detta som ett initiativ som frigjorde innovationskraften i Sverige – och riktade den mot offentlig sektor i ett läge där det behövdes som allra mest.

På vilket sätt menar ni att just AI/analytics kan bidra att lösa de utmaningar som Sveriges står inför? 
Det finns redan ett antal utmaningar – många av dem är sådant som nu är förstasidesnyheter. Det kan handla om nya sätt att bedriva smittspårning, möjligheter att styra om materialförsörjning, bättre triagering i sjukvården, säkra upp webbsidor och andra kanaler så att de är tillgängliga under hårt tryck och belastning, för arbete och undervisning på distans – ja, i stort sett alla de frågor som vi nu måste lösa. Genom att kunna nyttja AI-lösningar – och för den delen också klassiska IT-lösningar – kan vi bidra till att förkorta ledtider, öka kvaliteten i tjänster, få underlag för bättre beslut osv. så är det fantastiskt!

Vad hoppas ni på för stöd från regeringen och aktuella myndigheter?
Vi tror att mycket av detta kan göras av de aktörer som redan är med – flera initiativ är redan klara och kommuniceras, där företagen också valt att gratis ge bort och erbjuda tjänster och lösningar under viss tid. Det vi kan behöva är kontaktpersoner på myndigheter som exv. kan bistå med data – här pågår nu dialoger kring detta. Viktigt att säga är att vi absolut inte vill störa de personer som jobbar mest intensivt i krishanteringen – detta är tänkt att underlätta. Det kan också vara så att vissa av lösningarna behöver viss grundfinansiering, exempelvis för att kunna ersätta den tid som dataanalytiker och andra behöver lägga ner.

Kan fler företag ansluta sig till initiativet? Hur går man då tillväga?
Tanken är att varje organisation själv projektledare sitt initiativ – vid behov av stöd och bollning går det bra att kontakta oss på vitecherupp@governo.se. Governos roll kommer vara att bidra med kontaktskapandet och visst utredningsstöd.