Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ inom ramen för #vitecherupp?
Telia har en viktig funktion i samhället, särskilt i dessa tider när många människor och organisationer är beroende av våra nät och tjänster. Vi vill hjälpa våra kunder, skydda våra medarbetare, och agera solidariskt för att minska risken för smittspridning. Det gör vi på olika sätt. Arbetsgivare och arbetstagares förmåga till flexibelt arbetssätt testas nu på riktigt.

Vad ni önskar uppnå?
Telia bidrar med både teknik och kunskap för att hjälpa verksamheter runt om i Sverige att möta detta behov, från smarta tips och tjänster för att jobba hemma till att dimensionera företag och offentliga verksamheters kommunikationslösningar för ökat behov.

Vad erbjuder ni, (beskriv förslaget/erbjudandet mer konkret)?
Förutom att utveckla kundernas befintliga lösningar med mer kapacitet och nya funktioner så erbjuder vi även vissa utvalda tjänster kostnadsfritt, till exempel enklare mötestjänster som företag snabbt kan komma igång och använda.

Vi arbetar även med vår egen beredskap. Telia har etablerade rutiner och processer för att kunna hantera olika typer av oväntade situationer och i händelse av en större krissituation träder en krisledning igång omedelbart och vi har beredskapsrutiner som täcker 24h/dygnet, årets alla dagar. Vi har också utökat möjligheten för våra medarbetare i Sverige att arbeta hemifrån – med undantag för våra affärskritiska funktioner som exempelvis driftövervakning och kundtjänst. Våra kontor och våra butiker håller fortsatt öppet precis som vanligt.