Hoppa till innehåll

IT- och telekombranschen agerar nu gemensamt för att artificiell intelligens (AI) ska användas ansvarsfullt. Tillsammans med åtta företag har IT&Telekomföretagen tagit fram riktlinjer för tillitsskapande AI.

– Vi inom branschen måste tillsammans ta ansvar för hur AI används. Som branschrepresentanter är vi bäst lämpade att lösa frågan. Oetisk eller olaglig användning måste motverkas, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Tanken är att branschkoden ska kunna fungera som ett hjälpmedel och vägledning för företag, myndigheter och organisationer. Den vilar på tre principer:

  • Ett mänskligt och hållbart samhälle
  • Förståelse och inkludering
  • Förtroende

– Syftet med en branschkod för AI är i grunden att stödja medarbetare i det dagliga arbetet. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Lars Lundberg, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen och ansvarig för branschkoden.

– Branschkoden ger svar på hur ett företag eller en organisation förväntas uppträda och agera när de konstruerar, inför och förvaltar system och tjänster som bygger på AI, säger Lars Lundberg.

Sverige behöver accelerera användningen av AI inom såväl näringslivet som offentlig sektor. Det kommer att leda till stärkt konkurrenskraft och tillväxt, ökad hållbarhet och en smartare välfärd.

– Vi har helt enkelt inte råd att gå miste om de stora positiva samhällseffekter som AI kan erbjuda och som kan innebära stora förbättringar för människors livskvalitet och hälsa, säger Åsa Zetterberg.

Följande företag har tillsammans med IT&Telekomföretagen varit delaktiga i framtagandet av branschkoden för AI:

Avanade, CGI, Ericsson, EQT Partners, Microsoft, Norna, Tendium och Tieto.

Läs och ladda ner dokumentet:
Branschkod för AI (på svenska) 

Code in english.

Klicka på denna länk för att ta del av frågor och svar om Branschkod för AI. 

IT&Telekomföretagens frågelista för ansvarsfull AI