Hoppa till innehåll

Förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor är IT&Telekomföretagens satsning för företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt och långsiktigt för att öka andelen kvinnliga chefer.

– Alla vinner på en betydligt mer jämställd IT- och telekombransch; individer, företag, samhället. Ändå går utvecklingen för långsamt. Med Womentor ökar vi tillsammans takten mot en mer attraktiv och innovativ digital sektor, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Ökad jämställdhet gör företag mer konkurrenskraftiga

Womentor har drivits sedan 2006. Huvudfokus för programmet ligger på att öka andelen kvinnor i chefsposition på företag inom IT- och telekombranschen. Fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på antalet kvinnor totalt i företaget.

En grund till ett mer jämställt arbetsliv handlar om att koppla just jämställdhetsfrågan till respektive företags verksamhet och kärnvärden. För IT- och telekombranschen handlar det, förutom om kompetensförsörjning också om lönsamhetsaspekten.

– Den genomgripande digitaliseringen som pågår både i Sverige och globalt har gjort den digitala sektorn till en stark tillväxtkraft i näringslivet. Men den fortsatta tillväxten hotas av bristen på spetskompetens. Siffror från oss på IT&Telekomföretagen visar att cirka 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens kommer att saknas år 2022. Då håller det inte att branschen bara attraherar män, säger Åsa Zetterberg.

Womentorföretagen bättre på jämställdhet än branschsnittet

Då Womentor genomfördes första gången var andelen kvinnor i branschen totalt 32 procent, en siffra som 2018 sjunkit till 28 procent. De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt. Företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.

– Detta visar, svart på vitt, att det lönar sig för företagen att medverka i Womentor. Vill ett företag nå lönsamhet och resultat är ett aktivt jämställdhetsarbete ett måste, säger Åsa Zetterberg.

Microsoft Sverige om sitt deltagande i Womentor 2020