Hoppa till innehåll

I dag presenterar IT&Telekomföretagen en rapport om bredbandsutbyggnaden i landet. Den visar att det återstår en hel del för att nå målet om ett helt uppkopplat Sverige.

I tätbebyggda områden har nästan alla tillgång till snabbt bredband. Men bara fyra av tio hushåll i landsbygd har detsamma. Skillnaden är oacceptabel och skapar digitala klyftor mellan land och stad.

Den största faran är att alla kommuner och regioner runt om i landet inte kommer att kunna använda de digitala tjänster som det offentliga nu i snabb takt utvecklar. På sikt kommer detta att innebära att vissa kommuner och regioner inte får möjlighet att använda den digitala infrastrukturen för att klara framtidens välfärd. Då kommer människor och företag på landsbygd att inte att utvecklas som samhället i stort.

Regeringens bredbandsstrategi riskerar bli ett trolleri med siffror

Regeringen har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Det kan låta bra – ur ett nationellt perspektiv. Men om man skrapar på ytan är det tydlig att glesbygden riskerar att missgynnas. Bredbandsmålet kan nämligen nås om bara 46 procent av hushåll och företag i glesbebyggda områden täcks. Vi är övertygade om att ”alla ska med” och att insatserna måste stärkas utifrån detta.

Ingen enskild part kan ordna det här på egen hand. I stället ligger en gemensam utmaning framför oss, där marknadens aktörer och det offentliga måste dela på ansvaret. Våra medlemsföretag har och kommer fortsätta att investera stora belopp i bredbandsutbyggnaden. Men staten måste också hjälpa till.

Bredbandsutbyggnaden är inte slutförd

Det måste bli lättare att bygga ut bredband, till exempel genom att förenkla tillståndsprocesser. Dessutom behöver man lägga mer stödmedel i kommande budgetar. De 100 miljoner kronor som regeringen avsatte i årets vårändringsbudget är långt ifrån tillräckligt. Summan ska också ses i ljuset av att en utbyggnad av fiber till alla som i dag saknar 100 Mbit/s skulle kosta 42 miljarder, varav 21 miljarder behövs på landsbygden. Det behöver också sättas i relation till de 700 miljarder som regeringen har aviserat för utveckling av andra transportsystem.

Det är självklart att vägar, järnvägar och sjöfart är nödvändig infrastruktur för samhället och bredband borde vara en lika självklar infrastruktur för att skapa ett hållbart samhälle med tillväxt. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och.

Sanningen är att bredbandsutbyggnaden i Sverige inte är slutförd. Det räcker inte att uppmana branschen att öka takten. Regeringen behöver satsa pengar och inte bara ord så att alla i Sverige kan få ett snabbt och säkert bredband.