Hoppa till innehåll

Det är en absolut nödvändighet att bredband byggs ut i hela landet. Ständigt görs nya teknologiska landvinningar, men utan rätt förutsättningar riskerar framstegen att bredda klyftan mellan städer och landsbygd.

Det krävs nu nya bredbandsinvesteringar på 42 miljarder kronor, varav 21 miljarder på landsbygden, för att hela landet ska leva.

I dag har nästan 9 av 10 hushåll och företagsställen i tätorter tillgång till en uppkoppling på 100 Mbit/s, men i glesbygd är den siffran knappt 4 av 10. IT&Telekomföretagen släppte nyligen en rapport – Snabbt bredband för sysselsättning och tillväxt i hela Sverige – om de bristande satsningarna på bredbandsutbyggnad.

Den enskilda människan upplever möjligtvis att nuvarande uppkopplingshastigheter räcker för att surfa på Instagram eller kolla på Netflix, men frågan om digital infrastruktur handlar om mycket mer än vardagliga behov.

Det handlar om hur det framtida samhället ska se ut. Om det saknas en högkvalitativ och robust infrastruktur kommer digitaliseringens stora teknologiska landvinningar aldrig att kunna göras tillgängliga för hela Sveriges befolkning.

Den digitala infrastrukturen är en förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna klara framtidens välfärd.

Det behövs en konkret politik för digitaliseringens tidevarv

Att etablera en hög uppkopplingshastighet i hela landet går att likna vid utbyggnaden av stambanor som gjordes för mer än 100 år sedan. Då hade man en aktiv politik för att bryta bygd och för att få hela landet att leva. Politiken i dag behöver präglas av liknande visioner fast för digitaliseringens tidevarv.

Genom att bygga ut bredband i hela landet förbättras förutsättningarna för näringslivet. Redan existerande företags arbete underlättas och trösklarna för de företag som överväger att flytta till en annan ort sänks.

Landsbygden behöver betraktas som en delad utmaning

I vår rapport slår vi fast att Sverige går miste om 28 000 nya arbetstillfällen och 11,5 miljarder i ytterligare skatteintäkter varje år om inte glesbygden också får tillgång till höga uppkopplingshastigheter. Marknadens aktörer står beredda att fortsätta göra stora investeringar. Men staten måste också vara beredd att bistå med stödpengar.

Rapporten exemplifierar också med data för mindre kommuner runtom i landet. En av dessa är Bergs kommun.

Att bygga ut bredband till alla i kommunen uppskattas ha en engångskostnad på mellan 60 och 80 miljoner kronor men skulle innebära ökade årliga skatteintäkter på 20 miljoner kronor. Samtidigt skulle utbyggnaden skapa mellan 50 och 60 nya arbetstillfällen.

Satsningar på bredband är både nödvändiga och gynnsamma. Det offentliga behöver nu göra sitt för att minska klyftan mellan städer och landsbygd. Att bygga ut bredband i hela landet är rätt sak att göra för att få hela Sverige att leva.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

My Bergdahl, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen