Hoppa till innehåll

Vilka utmaningar och möjligheter finns på EU:s digitala inre marknad? Och vad innebär plattformsekonomi?

Olika perspektiv på frågorna presenterades när Svenskt Näringsliv tillsammans med Svensk Handel, IT&Telekomföretagen, Visita och Teknikföretagens höll seminarium om frågeställningarna den 17 maj.

En av talarna som delade med sig av sina perspektiv var Jonas Vig från MinDoktor – ett av IT&Telekomföretagens medlemsföretag. Han talade om företagets plattform och om vilka skillnader och utmaningar det finns i EU för att bedriva deras typer av tjänster. Dessutom talade Jonas Andersson Schwartz, från tankesmedjan Fores, om vad en plattform egentligen är och vad plattformsekonomin innebär.

En av slutsatserna var att det skulle gynna den inre marknaden och digitala aktörer med ett enklare regelverk och direktiv, men att frågan inte är enkel.

Lars Lundberg, IT&Telekomföretagens näringspolitiska expert, menade att lagstiftningen är begränsande.
– Den borde egentligen vara till för att skapa en bra inre marknad. Det är trots allt marknadskrafterna som skapar utveckling, inte regleringar.

Han menade också att bristen på kompetens i Bryssel är bekymmersam.
– Frågan är central. Politiker och tjänstemän måste ha rätt kompetens, men tyvärr är det inte så i dag. Här finns det rum för förbättring.

Läs mer om våra aktiviteter och seminarium här.