Hoppa till innehåll

Framtiden för It- och telekombranschen ser ljus ut. Men är också förpliktigande. Det menar Pär Fors som inlett sitt andra år som ordförande för IT&Telekomföretagen.

– Jag har arbetat länge i branschen och blir hänförd över hur stor vikt it- och telekomföretag har fått för vår omvärld genom åren. Men det har också medfört att företagens ansvar har blivit större, säger Pär Fors.

Nyligen släppte stiftelsen Allbright sin årliga rapport om antalet högt uppsatta kvinnor i börsnoterade bolag. Den visar att andelen kvinnliga vd:ar aldrig har varit så hög som i dag. Trots det kan it- och telekombranschen göra mer. För Pär Fors är jämställdhet en viktig fråga, som också har banat hans väg in i styrelsen. Hans första kontakt med IT&Telekomföretagen var via ledarskapsprogrammet Womentor, vars syfte är att öka jämställdheten inom branschen.

Mångfald – en självklar del av kompetensfrågan

– Ett högpresterande lag kräver mångfald. Kvinnor är en självklar del i detta. Egentligen är jämställdhet, eller mångfald för den delen, en självklar bit av kompetensfrågan.

I framtiden kommer en utmaning vara att få en välfärd som mäktar med de demografiska förändringarna, med en befolkning som blir allt äldre. Den offentliga sektorn och sjukvården är i behov av förändring och digitalisering. Men även storföretag som har funnits i decennier behöver beakta den.

– Det största hindret är inte tekniken, det är gamla arbetssätt. Väldigt breda asfalterade vägar måste brytas upp för att hitta nya spår som leder till förbättring, säger Pär Fors och fortsätter:

– Såväl medborgare, myndigheter som företag måste förändra beteenden för att få ett samhälle som orkar med. Det finns aktörer som har en teknologiskuld och de har det inte lätt. Det går inte bara att stoppa in ett nytt system i ett gammalt.

Digitalisering ställer nya krav på säkerhet och personlig integritet

En förutsättning för att kunna ta del av ny teknik och dra nytta av digitaliseringen är att garantera säkerhet och personlig integritet. Frågor som har visat sig vara aktuella under de senaste åren.

– Här är branschen villig att ta sitt ansvar. Annars är risken att teknikpessimisterna vinner, men då behöver också myndigheter få kontroll över sin data. Det handlar inte enbart om ny teknik, utan också om styrning.

Pär Fors ser förhoppningsfullt på det nya året. Med en ny styrelse, kansli och förbundsdirektör hoppas han på ny energi.

– IT&Telekomföretagen kan motverka att samhället håller fast vid det gamla av rädsla för det nya. Men den oro som finns ska heller inte förringas. Det som krävs är en nykter debatt med mogna resonemang. Då skapas förutsättningar för branschen så att den kan gynna hela samhället, säger Pär Fors.