Hoppa till innehåll

Ett antal företrädare för företag formerar sedan en tid tillbaka ett informellt nätverk med arbetsnamnet Digitala vårdgivare. Medlemmarna i nätverket får stöd från branschorganisationerna IT&Telekomföretagen och Vårdföretagarna, som båda ingår i arbetsgivarorganisationen Almega.

– När vi för några år sedan fick förfrågan från branschen om vi kunde samordna ett nätverk för digitala vårdgivare så kändes det naturligt att Lars Lundberg näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och jag samlade branschen i ett sådant. Att nätverket skulle ha sin tillhörighet hos oss var helt naturligt då vi är tjänsteföretagens starkaste röst i vårt land, säger Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna, till Digital Hälsa.

Vårdföretagarna är Sveriges största privata arbetsgivar- och branschorganisation

Varför vände sig de digitala vårdgivarna till Vårdföretagarna?

– Vi organiserar medlemsföretag som kan erbjuda lösningen på hälso- och sjukvårdens och omsorgens utmaningar. Vi är även kända för att bedriva mycket framgångsrikt påverkansarbete och att driva branschfrågor nationellt, regionalt och lokalt. Vi har dessutom en förankring i inom till exempel EU-administrationen och bland europeiska branschorganisationer tack vare att Lars Lundberg har ett uppdrag för Svenskt Näringsliv i Bryssel. På systemnivå har vi ett stort rekryteringsbehov av kompetens och här kan digitala tjänster vara en del av lösningen på de utmaningar som ska lösas med satsningarna på modern, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården, säger Rikard Johansson.

Vilka har varit Vårdföretagarnas viktigaste åtgärderna för att stödja grupperingen Digitala vårdgivare?

– Jag vill poängtera att det verkar uppenbart att invånarna i Sverige gillar och vill använda digitala tjänster som erbjuder tillgänglighet och kontinuitet. Men med tanke på att de digitala vårdgivarna verkar i en förtroendebransch där patienterna hela tiden har möjlighet att välja eller välja bort dem, så har den viktigaste frågan från Vårdföretagarnas sida hittills varit att ena deltagarna i nätverket om att följa vår uppförandekod och speciellt delen om affärsetik, säger Rikard Johansson.

Det är ett antal frågor som måste diskuteras och besvaras: Hur marknadsför företagen sina digitala tjänster? Finns det några etiska dilemman?

– Den andra frågan är att visa att tjänsterna har fokus på patientsäkerhet. Här behöver företagen utveckla sin transparens genom sina patientsäkerhetsberättelser och kvalitetsbokslut. Men tjänsterna behöver även beforskas i större utsträckning, säger Rikard Johansson.

IT&Telekomföretagen organiserar företag i it- och telekombranschen

– I takt med att antalet digitala vårdgivare har ökat har det bland dessa företag vuxit fram ett behov av att skapa en företagsövergripande, gemensam branschröst. Efter att vi på IT&Telekomföretagen hade blivit kontaktade av företrädare för ett antal av dessa företag beslutade vi oss för att stödja initiativet, säger Lars Lundberg, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen till Digital Hälsa.

Hur många företag ingår i Digitala vårdgivare i dag?

– Det är ett tiotal företag som träffas med viss regelbundenhet. Ibland är de flera på mötena, ibland färre, säger Lars Lundberg.

Vilken typ av företag ingår i Digitala vårdgivare?

– Det är ett relativt brett spektra av olika typer av företag, från sådana som är specialiserade på till exempel psykologstöd på nätet och till mer generella it-plattformsföretag, säger Lars Lundberg.

Artikeln om nätverket Digitala vårdgivare, Vårdföretagarna, IT&Telekomföretagen är publicerad 2019-03-13 av Nyhetstjänsten Digital Hälsa