Hoppa till innehåll

Post- och telestyrelsen presenterade idag – den 28 mars – nya siffror för bredbandsutbyggnaden i landet. Rapporten visar att telekomföretagen fortsätter att göra stora investeringar i den digitala infrastrukturen.

År 2018 hade 81 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. En ökning med över fyra procentenheter jämfört med året innan.

Bredband behövs i hela landet

För att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen krävs en fysisk infrastruktur i form av bredband – i hela landet. Dagens siffror talar sitt tydliga språk. Företagen fortsätter investera i utbyggnad av både fast och mobilt bredband i hela Sverige. Enligt PTS kartläggning är utbyggnadstakten visserligen något lägre än tidigare år, men glädjande nog sker utbyggnaden i mer glest befolkade områden. Och det är ju områden där det är både dyrare och mer komplicerat att bygga ut. IT&Telekomföretagen har flera gånger också påtalat Trafikverkets viktiga roll i att bidra till bredbandsutbyggnaden. Jag hoppas nu att den dialog som myndigheten inlett med branschen leder till en ökad förståelse för frågan, snabbare processer och ett bättre samarbete.

Alla måste ta ansvar

Om Sverige ska nå målen i regeringens bredbandsstrategi att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025, ja då behöver alla aktörer bidra och ta sin del av ansvaret. Företagen måste fortsätta investera, myndigheter och organisationer måste underlätta utbyggnaden och staten måste också vara beredd att fortsatt skjuta till stödpengar för att nå målet. Utan dessa insatser kommer vi inte längre att vara en ledande digitaliseringsnation.