Hoppa till innehåll

Sedan den 15 januari i år arbetar Mikael Eklund som näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. Han vikarierar för Pär Nygårds som är föräldraledig.

Vad är det du arbetar med på IT&Telekomföretagen?
– Min titel är näringspolitisk expert och en av mina huvuduppgifter är att arbeta mot Datarådet. Frågor som jag bevakar är bland annat upphovsrätt, dataskydd, nätneutralitet, datadriven innovation och informationssäkerhet. Just säkerhetsfrågorna ligger högt upp på agendan just nu.

Mikael Eklund har gedigen erfarenhet och intresse av frågor kring datadriven innovation och digital samhällsutveckling. Och han har länge varit involverad i IT&Telekomföretagens arbete. Bland annat som ordförande i dåvarande Öppna datarådet.
– Det var en spännande tid. Vi arbetade mycket med frågan kring informationstillgänglighet och öppna data men när den omarbetade PSI-lagen kom på plats var vi tvungna att ta ett omtag. Bredda eller lägga ner. Vi valde att bredda och la således grunden till nuvarande Datarådet, säger Mikael.

Vad ser du fram emot mest med arbetet som näringspolitisk expert?
– Framförallt omfattningen av arbetet. Datafrågor har en otrolig bredd, något som nog passar mig som är konsult och mitt företag Eklund & Eklund konsult AB är medlem i IT&Telekomföretagen. Men hjärtefrågan just nu handlar om datasäkerhet, att få en definition av frågan, men också kopplat till ett långsiktigt förtroende för branschen gentemot i första hand offentlig sektor.

Vad gör du på fritiden?
– Skärgårdsliv. Familjen har hus på Ljusterö och där försöker jag vara så mycket jag kan. Det är härligt i Roslagen året om, inte bara på sommaren!