Hoppa till innehåll

Intervju med Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Nyligen publicerade Computer Sweden en artikel där ny statistik från IT&Telekomföretagen om andelen kvinnor i branschen uppmärksammas. Det är långt kvar till en jämställd IT- och telekombransch samtidigt som andelen kvinnliga VD:ar är rekordhög. Förbundsdirektör Anne-Marie Fransson intervjuas liksom Mia Åslander, VD Gibon.

I artikeln ger Anne-Mari Fransson sin lägesbild:
– Att antalet kvinnliga VD:ar ökar i IT- och telekombranschen är glädjande. En hel del positiva initiativ tas i branschen med fokus på ökad jämställdhet. IT&Telekomföretagen har under drygt tio års tid arbetat med projektet Womentor, ett förändringsprogram för att öka antalet kvinnliga chefer inom IT- och telekom. Detta har gett ett tydligt resultat då medverkande företag i Womentor har en större andel kvinnor som ledare än genomsnittsföretaget i branschen, säger hon.

Hon konstaterar också:
– För att fler kvinnor ska söka sig till IT-jobben är det viktigt att bilden av IT- och telekombranschen fortsätter att förändras. Arbetet med detta måste börja tidigt så att fler unga tjejer söker sig till tekniska utbildningar. IT- och telekombranschen är mångfacetterad och erbjuder flera olika karriärmöjligheter som gör skillnad för samhällsutvecklingen.

Artikeln publicerades i Computer Sweden 2019-02-14.