Nordic Tech Week – för ett starkare digitalt Europa

Svenska företag är jämfört med andra europeiska bolag mer digitaliserade, i högre grad innovativa men samtidigt mycket exportberoende. De är därmed beroende av tillgång till större marknader än den inhemska. I tider av Brexit behövs nya starka samarbetspartners för den svenska marknaden. Därför är IT&Telekomföretagen nu med och initierar Nordic Tech Week i Berlin.

– En ny tänkbar samtalspartner är Tyskland. Det tyska näringslivet är starkt och tillsammans med Norden skulle man kunna ta den digitala gula ledartröjan och arbeta för ett framåtlutat digitalt Europa som kan mäta sig med amerikanska och kinesiska drakar, säger David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Tidigare beräkningar pekar på en förväntad svensk tillväxt på 2,8 procent årligen. Med ett fullt digitaliserat Europa skulle den istället kunna vara 3,9 procent årligen, motsvarande 35,5 miljarder i högre BNP, enligt en rapport från Boston Consulting Group år 2016. Detta skulle kunna motsvara en nettotillväxt på 210 000 – 300 000 nya jobb i Sverige.

– Detta gäller särskilt IT&Telekomföretagens medlemsföretag. Liksom hela Sverige är de väl digitaliserade, innovativa och exportberoende och är beroende av access till större marknader. Med en digital europeisk inre marknad som fungerar som en naturlig hemmamarknad finns det stora utvecklingsmöjligheter, säger Carl-Johan Hamilton, grundare Ants och styrelseledamot IT&Telekomföretagen.

IT&Telekomföretagens uppgift är att verka för medlemsföretagen och ett gynnsamt företagsklimat. I det stora perspektivet handlar det om att stärka Sveriges tillväxt.

– Engagemanget i Nordic Tech Week i Berlin är ett uttryck för detta. Att IT&Telekomföretagens medlemmar ska ges exponering mot den tyska marknaden och att på bästa sätt ska kunna få avkastning för sina innovationer. Utkomsten av samtalen kan dessutom vara viktiga för en gemensam idéplattform för det kommande finska EU-ordförandeskapet, säger David Mothander.


Fakta Nordic Tech Week:

Den 29–30 oktober arrangerar IT&Telekomföretagen, IKT-Norge och danska IT-Branchen Nordic Tech Week på nordiska ambassaderna i Berlin. Syftet är att synliggöra nordiska Tech-bolag för tyska affärsintressen och att initiera dialog om tysk-nordisk samverkan kring digitala policyfrågor i EU.
Sista anmälningsdag för att bevaka eventet är fredagen den 26 oktober. Anmälan och intervjuförfrågningar ställs till presschef Johan Forsberg, johan.forsberg@techsverige.se
Fakta om Nordic Tech Week besvaras av projektledare Pär Nygårds, par.nygards@techsverige.se