Hoppa till innehåll

EU satsar 100 miljarder på ett samlat digitalt program för unionen, där tillgången till digital kompetens är en bärande del. I Sverige har IT&Telekomföretagen tagit initiativ till en svensk koalition inom ramen för EU-programmet Digital Skills and Jobs Coalition. Alla aktörer är välkomna att medverka!

Betydelsen av digital kompetens, på både spets- och medborgerlig nivå, är stor och växande både i både Sverige och övriga Europa. Ett exempel på den vikt frågan tillmäts är EU-kommissionens nyligen presenterade satsning på digitalisering på 9,2 miljarder Euro, varav 700 miljoner avsätts för kompetenshöjande insatser.

Sedan 2016 bedrivs programmet Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Det organiseras i form av nationella koalitioner, och vid ett möte med IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd den 3 maj 2018 beslutades att en svensk koalition skulle etableras. IT&Telekomföretagen kommer vara samordnande, och övriga organisationer hittills som åtagit sig att vara del i koalitionen är följande:

  • Regeringens digitaliseringsråd
  • Swedsoft
  • Skolverket
  • SKL
  • Teknikföretagen
  • Internetstiftelsen
  • Unionen

En projektledare kommer nu att tillsättas som ska konkretisera och genomföra den handlingsplan parterna enats kring, som bland annat innehåller följande två huvudsakliga aktiviteter:

  1. Synliggöra de aktiviteter inom digital kompetens som de medverkande aktörerna redan gör, eller planerar göra.
  2. Under hösten 2018 göra en gemensam aktivitet för att främja jämställdheten inom IT.

Alla aktörer, nationella såväl som lokala och med eller utan koppling till den digitala sektorn, som på olika sätt vill synliggöra och bidra med insatser för att främja digital kompetens, är välkomna att ansluta sig till koalitionen.

På bilden, tagen i samband med IT-kompetensrådets möte den 3 maj 2018: Stående från vänster: Anders Österlund (Ericsson), Michael Westerberg (Delegia), Ola Svedin (Mobile Heigths), Örjan Johansson (Atea), Joke Palmkvist (Microsoft, ny ordförande IT-kompetensrådet), Emma Blomberg (Visma Enterprise), Annika Agelii Genlott (SKL), Jonna Nordén (Bouvet), Fredrik Voltaire (Almega), Peter Karlberg (Skolverket), Annika Järvebro (Digitaliseringsrådet). Sittande från vänster: Beatrice Silow (Sigma IT Consulting), Carl-Johan Hamilton (Ants, avgående ordförande IT-kompetensrådet), Fredrik von Essen (IT&Telekomföretagen), Pia Groenewolt (All Digital/Digital Skills and Jobs Coalition, Bryssel).