Hoppa till innehåll

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Digital Jobs and Skills Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner. Under 2019 är TechSverige kontaktpunkt för Sverige