Hoppa till innehåll
I förra veckan skrev IT&Telekomföretagens Dataråd och SUP46 ett brev till Migrationsminister och biträdande Justistieminister Fritson, Kulturminister Bah Kuhnke och Näringsminister Damberg med anledning av EU-kommissionens förslag till ny upphovsrättslig lagstiftning. Brevet beskriver förslagen som ineffektiva och att de riskerar att allvarligt skada det digitala ekosystemet. För en innovativ och framtidsinriktad digital inre marknad uppmanades den svenska regeringen att ta tydlig ställning i frågan.

För att säkerställa att tillväxtpontential inom den digitala sektorn stöttas, och att regeringen har de bästa och för Sverige mest kraftfulla argumenten i de fortsatta förhandlingarna, bad både IT&Telekomföretagen och SUP46 om ett möte med Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon som äger frågan inom regeringen.

Ta del av brevet här