Hoppa till innehåll

Upphovsrätt

Internet har gjort det enkelt att kopiera och sprida upphovsrättsligt skyddat material, vilket har lett till spänningar (och omfattande rättighetsintrång) mellan rättighetshavare och användare – de tidigare vill ha betalt för sina verk och de senare vill ta del av exempelvis film och musik via Internet. De som har anpassat sin affärsmodell till marknadens behov av digitala tjänster har dock kunnat se minskade intrång samtidigt som intäkterna ökat. TechSverige förespråkar främjande av legala erbjudanden framför hämmande åtgärder som internetcensur och jakt på enskilda fildelare för att adressera upphovsrättsintrång. Vi ser ett stort behov av att anpassa dagens upphovsrättsliga regler, som utgår från framställning och distribution av fysiska kopior, till nutida digital konsumtion.