Brev till Näringsminister Mikael Damberg angående regeringsbeslutet som stoppade auktionen i 700MHz-bandet

Regeringens beslut i förra veckan att förlänga tv-sändningarna i 700MHz-bandet och därmed stoppa Post- och Telestyrelsens planerade frekvensauktion, kommer att få negativa konsekvenser för digitaliseringen av Sverige. Detta har uppmärksammats av många, bland andra av Svenskt Näringsliv som i enighet med IT&Telekomföretagen anser att beslutet kommer att bromsa utbyggnaden av mobilt bredband och därmed digitaliseringen i Sveriges landsbygd och glesbygd.

 

En väl utbyggd och framtidssäker digital infrastruktur är avgörande för digitaliseringens genomslag, ett fungerande, innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv och en fortsatt välfärd. Och inte minst för att säkra regeringens mål om att Sverige ska vara bäst i världen att nyttja digitaliseringens möjligheter år 2020.

Enligt de beräkningar IT&Telekomföretagen har tillgång till, innebär regeringens beslut att det kommer att ta minst tre år innan vi kan vara tillbaka där vi var i förra veckan, dvs. i startgroparna för en spektrumauktion. Först ska MSB utreda ett framtida blåljusnät i ett år (till den 1 november 2017). Sedan ska ett viktigt och väl avvägt politiskt beslut om hur frekvenserna fördelas fattas, något som rimligen bör ta minst sex månader. Det innebär att vi är framme vid våren/sommaren 2018 då PTS kan, beroende på hur det politiska beslutet ser ut, börja rigga för en ny auktion. Denna process tar enligt myndigheten normalt ett och ett halvt år.

För att ge regeringen underlag att beakta de negativa konsekvenser som beslutet innebär för digitaliseringen av Sverige och det svenska näringslivets konkurrenskraft, samt för att konstruktivt beskriva hur branschen anser att dessa nu i möjligaste mån ska kunna undvikas, vill jag ta tillfället i akt att be om ett skyndsamt möte med statsrådet.

Med vänlig hälsning

Ellinor Bjennbacke, Näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen