Hoppa till innehåll
Tankesmedjan Digital Utmanings andra rådslag har, under perioden mars till april 2016, diskuterat och problematiserat digitaliseringens påverkan på utbildningsväsendet och hur den ökar behovet av löpande omställning och utbildning på arbetsmarknaden.

Rådslagets arbete har resulterat i ett förslag till utredningsdirektiv om utbildningssystemets ändamålsenlighet och framtid tillställt ministern för högre utbildning och forskning.

Här kan du läsa andra rådslagets Utredningsdirektiv. Inlämnat till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, Utbildningsdepartementet, den 27 april 2016 (PDF).

Rådslaget har letts av Gunnar Karlsson och har utgjorts av Kenneth Abrahamsson, Åsa Händel, Mikaela Almerud, Anders Jonsson, Valentino Berti, Per Fagrell och Henrik Bäckström.

Gunnar Karlsson, rådgivare Digital Utmanings andra rådslag.

Riksdagsledamot Christer Nylander (L) om det andra rådslagets slutsatser

Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv, deltagare i Digital Utmanings andra rådslag.