Digital utmaning – en utmärkt grundplåt för politiska partiers digitaliseringspolitik

Ett antal utvalda riksdagsledamöter fick rapporten Digitaliseringen är på riktigt! Tankesmedjan Digital Utmanings samlade slutsatser i julklapp av IT&Telekomföretagen. Rapporten är en antologi som presenterar slutsatserna från tankesmedjan Digital utmanings samtliga rådslag och är ett utmärkt underlag för de politiska partierna att formulera sin egen digitaliseringspolitik utifrån. Med julklappsutdelningen började IT&Telekomföretagens valårsarbete med att sätta digitaliseringen högre upp på den politiska agendan.

Digitaliseringen är på riktigt! har inga allmängiltiga lösningar på framtidens utmaningar. Att utforma politiken kommer att ta tid och måste i grund och botten ske inom ramen för de politiska partierna. IT&Telekomföretagen har emellertid identifierat ett antal centrala frågor för ett sådant arbete. Utvecklingen är sådan att seriösa politiska partier inte kan undvika att formulera svar på dem.

  1. Ett robust utbildningssystem. Samhällsomvandlingen som kommer av digitaliseringen är omfattande. I takt med att allt fler yrken automatiseras kommer allt fler människor att behöva en ny utbildning. Utbildningssystemet måste vara i takt med tiden, och ta höjd för utmaningarna som digitaliseringen skapar. Att tillsätta en kommission för att utreda saken borde vara en självklarhet.
  2. Ett friktionsfritt gränssnitt mellan myndigheter och privata aktörer. Om näringslivet ska vara en motor för digitaliseringen av Sverige är det viktigt att onödiga hinder undanröjs. Utdragna handläggningstider och tillståndsprocesser leder till både högre kostnader och större risk. Trafikverkets olagligt långa handläggningstider är ett exempel på att det i dagsläget finns påtagliga brister i systemet.
  3. En nationell digital plattform. Med relativt små medel är det möjligt att effektivisera offentlig sektor och garantera bättre service till en lägre kostnad. I Estland har man redan konstruerat ett system, X-Road, som beräknas spara 800 årsarbetstimmar för varje år det är i bruk. En uppenbar fördel är att medborgare, inom ramen för ett sådant system, bara behöver lämna personuppgifter en gång till de aktörer som är uppkopplade till det, istället för flera.

Sveriges framtida välstånd är beroende av att vi fortsatt ligger i framkant av utvecklingen, och digitaliseringens stora fördelar kommer att tillfalla dem som är först på bollen.

Därför måste de politiska partierna förhålla sig till digitaliseringen – ju tidigare desto bättre. Rapporten Digitaliseringen är på riktigt! är en inspiration för ett sådant arbete. Vid ytterligare funderingar är man förstås alltid välkommen att vända sig till IT&Telekomföretagen.