Dylan & digitaliseringen

Come gather around people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
And if your breath to you is worth saving
Then you better start swimming or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changing

Utan att helt abdikera till denna dramatiska slutsats är det tydligt för mig att det finns uppenbara likheter mellan den bild Dylan målade upp redan 1963 och den transformation Sverige och världen står inför. Transformationen i sig är oundviklig och det innebär att vi som samhälle nu måste förhålla oss till vart den ska leda. Vi har att välja på att aktivt ta ställning till hur tekniken ska användas för att bygga en morgondag som vi vill ha den, eller sitta stilla och se när det händer…och sjunka som stenar.

I går gjorde tankesmedjan Digital Utmaning bokslut och presenterade antologin ”Digitaliseringen är på riktigt”. Skriften är en konklusion av det arbete som drivits genom sex separata spår i tankesmedjan under de senaste två åren, och behandlar allt från utbildningssystem och framtida arbetsmarknad till delningsekonomi och filterbubblor. Ambitionen har varit att problematisera och utmana den rådande synen på digitalisering som ett antal snabba fixar av diverse komplexa samhällsproblem.

IT&Telekomföretagen startade tankesmedjan Digital Utmaning i syfte att öka förståelsen för att digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling för nästan alla samhällsområden. Inte minst hos våra politiker som oavsett inriktning och partitillhörighet måste ha ett svar på en rad oundvikliga frågor för att kunna bedriva en framgångsrik politik och ta kloka beslut om vår gemensamma framtid.

Tankesmedjan har levererat. Antologin är bra. Den ger naturligtvis inte alla svar, men väl en rad mycket centrala slutsatser som kan hjälpa till att formulera en politik för att adressera utmaningarna och ta vara på möjligheterna som digitaliseringen ger vid handen.

Vi hoppas därför att du kan finna tid och intresse för samt få behållning av denna skrift.

Med hopp och önskan om fortsatta diskussioner och konstruktiva samtal!