Hur fortbildar vi för omställning – i tid?

Det första rådslaget för tankesmedjan Digital Utmaning har nyligen avslutats. En slutsats därifrån är att vi behöver ett utbildningssystem för hela livet, och det är där vi nu tagit vid diskussionen i det andra rådslaget, som har fokus på utbildning och omställning. Omställning, alltså att åstadkomma förändringar, kan vara värdefullt i sig för att vi ska stimuleras och undvika tristess. Fast i det här sammanhanget tittar vi på omställning före eller efter jobb som automatiseras.

Det är uppenbart att det är bättre att ställa om från ett jobb till ett annat, redan innan det gamla helt rationaliseras bort. Men jobb automatiseras som regel inte i helhet rakt av; istället är det olika sysslor som automatiseras bit för bit. Det ger möjlighet att följa med förändringen genom att finna nya arbetsuppgifter i takt med att en del överlämnas till maskiner. Men kanske behöver man lära sig något för att klara av att följa förändringen?

Vi har väldigt stor tilltro till utbildning som patentlösning på problem och utmaningar som uppstår till följd av samhällsförändringar. Men trots alla satsningar, trygghetsavtal och stödverksamheter har vi ändå inte lämpliga program för att stödja omställningen på arbetsmarknaden. Exempelvis är inget av de program som erbjuds idag tillgängligt förrän det är försent och man blivit arbetslös. Vi lägger också mycket ansvar på individen, som kan ha svårt att själv veta vad man ska studera för att komma vidare i arbetslivet.

I rådslaget har vi, under de två möten vi haft hittills, funnit flera blottor i det omfattande fortutbildningssystem som vi har. Nu inriktar vi kommande möten på att få fram konstruktiva lösningar. Inte för att vi, på den korta tid vi har, kan få fram fullständiga förslag på lösningar. Men för att visa på de möjligheter som vi ser finns och som det är viktigt att vi nu tar vara på.

Gunnar Karlsson

Gunnar Karlsson 1_litenRådgivare i Digital Utmanings rådslag ”Utbildning och omställning”, professor vid KTH och prefekt för Avdelningen för kommunikationsnät. Gunnar är engagerad i omställning till nätutbildning och digitaliseringens inverkan på universitet och högskolor.