Gunnar Karlsson om det andra rådslaget: Utbildning och omställning

Idag (den 17 februari) träffas Digital Utmanings andra rådslag för andra gången, för att med hjälp av befintlig kunskap problematisera, dra slutsatser, hitta nya vinklar och frågor som bör lösas. på temat utbildning och omställning.

Gunnar Karlsson 1_litenDet andra rådslaget leds av Gunnar Karlsson, som är professor vid KTH och prefekt för Avdelningen för kommunikationsnät. Gunnar är engagerad i omställning till nätutbildning och digitaliseringens inverkan på universitet och högskolor, och deltog i det första rådslaget på temat ”De nya jobben?”.

Övriga deltagare i rådslaget är Kenneth Abrahamsson, Åsa Händel, Mikaela Almerud, Anders Jonsson, Valentino Berti, Per Fagrell och Henrik Bäckström.

Gunnar om aktuella frågor för kommande diskussioner i rådslaget: