Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagen har bidragit till den nyutgivna rapporten som beskriver Ekonomistyrningsverkets (ESV) regeringsuppdrag att analysera konsekvenserna av ett krav på företag att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor.

ESV bedömer sammantaget att det finns en outnyttjad potential inom offentlig sektor vad gäller kostnadsbesparingar i en övergång till elektronisk fakturering. En övergång bedöms även ha andra positiva effekter, däribland för miljön.

Ta del av mer information och läs rapporten i sin helhet på ESV:s webbplats.