Hoppa till innehåll

e-förvaltning

E-förvaltning är enligt en överenskommelse inom EU ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser”. Sveriges regering har målet att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag men idag är skillnaderna stora beroende på var du bor i landet och vilken myndighet du möter. För att utjämna skillnaderna måste stat, kommun och landsting gå hand i hand. Vi ser också stora behov av bättre samverkan mellan det offentliga och näringslivet för Sveriges möjligheter att leva upp till principen ”Digitalt först”.