Hoppa till innehåll

Samverkan

TechSverige initierar, driver, och deltar på olika sätt i ett antal initiativ och samverkansprojekt inom områden som är viktiga för branschen. Det kan exempelvis handla om att främja och verka för kompetensförsörjning, jämställdhet och hållbarhet, eller ökat konsumentförtroende för branschen. Här presenteras våra större, och just nu aktuella, samverkansprojekt.

Changers Hub

Changers Hub är ett innovationshus uppdelat i två hubar, en i Alby och en vid Stureplan. Genom att erbjuda utbildningar, ett co-working space, inspirationsföreläsningar och andra evenemang, vill Changers Hub demokratisera framgång. Samarbetet med TechSverige är ett sätt att närma sig det målet. Läs mer om Changers Hub.

Digital Europe

TechSverige är medlemmar i DigitalEurope, som representerar den digitala industrin i Europa. Medlemmarna i Digital Europe utgörs både av några av världens största IT-, telekom- och hemelektronik­företag och av nationella sammanslutningar; i dagsläget 58 företagsmedlemmar och 36 nationella bransch­organisationer från hela Europa.

DigitalEurope arbetar för att förbättra villkoren för den europeiska informations-, kommunikationsteknik- och hemelektroniksektorn, samt för att främja sektorns bidrag till ekonomisk tillväxt och sociala framsteg inom den Europeiska unionen. Besök digitaleurope.org

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska delen i ett större initiativ på EU-nivå. Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.Det övergripande syftet med koalitionsarbetet i Sverige är att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men nätverket arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens. Läs mer om om koalitionen här.

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörer bidrar de till målbilden att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad.

Telekområdgivaran ägs av TechSverige och finansieras av de operatörer inom tv, telefoni och bredband som har valt att vara med. För att garantera opartiskhet är Konsumentverket och Post- och telestyrelsen representerade, och har utslagsröst, i Telekområdgivarnas styrelse. Besök Telekområdgivarnas webbplats!