Samverkan

TechSverige initierar, driver, och deltar på olika sätt i ett antal initiativ och samverkansprojekt inom områden som är viktiga för branschen. Det kan exempelvis handla om att främja och verka för kompetensförsörjning, jämställdhet och hållbarhet, eller ökat konsumentförtroende för branschen. Här presenteras våra större, och just nu aktuella, samverkansprojekt.