Hoppa till innehåll

Changers Hub är ett innovationshus uppdelat i två hubar, en i Alby och en vid Stureplan. Genom att erbjuda utbildningar, ett co-working space, inspirationsföreläsningar och andra evenemang, vill Changers Hub demokratisera framgång. Programmeringsutbildningen i samarbete med TechSverige är ett sätt att närma sig det målet.

Changers Hub grundades 2015 av Amanias Abraha, Siduri Poli, Victoria Escobar och Fares Hamed. De fyra grundarna gjorde en förstudie tillsammans med Botkyrka kommun, Vinnova och Tillväxtverket som kom fram till att det är tre förutsättningar som är nödvändiga för att unga vuxna från Stockholms ytterstadsområden ska kunna förverkliga sina drömmar: inspiration, kunskap och nätverk. Idag utgår alla Changers Hubs aktiviteter från dessa tre punkter.

Visionen är att demokratisera framgång

– Hela Changers Hubs vision handlar om att demokratisera framgång för att ge unga människor möjlighet att påverka sin framtid oavsett vilken startsträcka man har. Genom att bygga upp ett nätverk för unga som vill förverkliga sig själva, så hoppas vi att uppnå detta, säger Astrid Kjær Knudsen som arbetar med Affärsutveckling och Partnerskap på Changers Hub.

När Changers Hub startade erbjöd man coaching i entreprenörskap och utbildning i privatekonomi i ett litet rum i Alby. Nu har Changers Hub flera hundra kvadratmeter lokaler fördelat på två hubar och erbjuder numera även två co-working spaces, en programmeringskurs, studiebesök och möjlighet att använda en musikstudio för de som är medlemmar i Changers Hub.

– Vi rör oss i korsningen mellan tech, kultur och entreprenörskap. Det är gratis att bli medlem och som medlem kan man ta del av alla aktiviteter som vi erbjuder. Vi jobbar med låga trösklar för att fler ska få tillgång till kunskap, berättar Astrid Kjær Knudsen.

Changers Hubs målgrupp är unga vuxna från Botkyrka och andra ytterstadsområden till Stockholm i åldrarna 16-30 år. Changers Hub har just nu cirka 1500 medlemmar. På Changers Hub märkte man hur TechSverige var väldigt aktiva i frågan om kompetensförsörjning och man tog kontakt för att se om det fanns några samarbetsmöjligheter. Vilket bland annat resulterade i programmeringsutbildningen Changers Tech.

– Vi jobbar med förändring och vill ta tillvara på innovationskraften som finns i Sverige. Eftersom att TechSverige representerar hela techbranschen, så vill vi skapa ett möte mellan våra och TechSveriges medlemmar. För oss handlar det om att det finns ett glapp mellan de ambitioner och de möjligheter som våra medlemmar har. Vi vill kunna täcka det glappet och att ha TechSverige, som är en stark aktör i branschen, som samarbetspartner kan hjälpa oss på vägen, säger Astrid Kjær Knudsen.

Changers Tech

Programmeringsutbildningen Changers Tech skapades av Benette Seck, som är konceptledare för kursen, tillsammans med Changers Hub och drog igång med en kick-off den 5 mars i år. Utbildningen handlar både om att ge deltagarna en möjlighet att lära sig praktiska kunskaper i frontend-utveckling och en bredare förståelse för tech-branschen. Binette Seck berättar varför utbildningen är så viktig.

– Jag är själv uppvuxen i Järvaområdet och vet hur viktigt det för personer som till exempel sitter på bussen och åker förbi de stora IT-företagen i Kista, att veta att det inte är en omöjlighet att jobba på något av de företagen. Men utbildningen är också viktig ur ett näringslivsperspektiv. Behovet av frontend-utvecklare är mycket stort och därför valde vi också att rikta in utbildningen mot just den kompetensen.

Changers Tech är en progressiv utbildning där man börjar med det mest grundläggande koncepten, för att sedan bygga på med kunskaper successivt. Deltagarna får bland annat lära sig HTML, CSS och JavaScript, men också ta del av inspirerande gästföreläsare som vävs in i utbildningen. Utbildningen ges av fyra lärare som är unga, nyanlända akademiker, vilket var ett medvetet val från Changers Hub.

– För att skapa mervärde var det viktigt att hitta vassa lärare som kan ämnet och som fortfarande arbetar som frontend-utvecklare. Förutom att vi gärna ville att lärarna skulle vara yngre personer, var det också viktigt att de skulle kunna bidra med ett internationellt perspektiv. Genom att lärarna har internationella erfarenheter så bidrar det ytterligare till att visa på att arbete inom tech inte definieras av gränser på samma sätt som många andra branscher, förklarar Binette Seck.

Av de 25 personer som har gått utbildningen är 75 procent som har eftergymnasial utbildning, 30 procent som har bakgrund inom programmering och 75 procent av deltagarna är unga kvinnor. Medelåldern bland deltagarna har varit 26 år och nästan samtliga deltagare har varit svenskar med utländsk härkomst. Just nu pågår den sista delen av utbildningen och utvärderingen visar på mycket nöjda deltagare.

Genom TechSveriges medverkan blir deltagarna exponerade för branschen och får en möjlighet att bygga relationer som kan leda till framtida jobbmöjligheter. Samarbetet med TechSverige ger därför deltagarna i Changers Tech en möjlighet att expandera sitt nätverk, vilket är ett mycket viktigt inslag i utbildningen.

– Det engagemang vi har sett och fått ta del av, till exempel genom en av gästföreläsarna har varit exceptionellt bra. Vi skulle se fram emot om vårt samarbete utvecklas ännu mer inför för nästa utbildningsomgång, säger Binette Seck.

Med utbildningen Changers Tech siktar Changers Hub på att utbilda cirka 20 frontend-utvecklare på en årsbasis. Intresset för utbildningen har varit stort och intresseanmälningarna var mer än dubbelt så många som antalet platser på utbildningen.

– Changers Tech skapar både samhällsnytta för deltagarna i utbildningen, samtidigt som den också ger affärsnytta för näringslivet, i och med det stora behov som det finns av den här kompetensen. Det är en väldigt viktig funktion som Changers Hub fyller, säger Binette Seck.

Changers Hub
Fr vänster: Neda Khezerian, verksamhetsledare ,Victoria Escobar, medgrundare & operativ chef, Changers Hub och Binette Seck, konceptutvecklare. Foto: Mario Mendoza