Hoppa till innehåll

Yttrande om SLLs remiss av miljökrav avseende patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör

IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd har yttrat sig över SLLs externa remiss.

Generellt sett är IT&Telekomföretagens medlemmar positiva till att miljö- och tekniska krav ställs vid upphandling. Vi är också positiva till att SLL lägger ut upphandlingsunderlaget på remiss vilket ökar kvaliteten samt minskar risken för överprövningar. 

Synpunkterna är sammanställda av företag i vår bransch som tagit emot ert utkast. Då flera av våra medlemmar kan beröras lämnar vi ssynpunktrna från oss som branschförbund. 

Läs hela IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråds remissvar

Anbudsinbjudan
Kravspec
Miljöbilaga

 

 

Status
Besvarad

Svar senast
25 januari 2015