Utredning avseende ändring av LEK för att avgiftsfinansiera åtgärder vid höjd beredskap inom elektronisk kommunikation

TechSverige har svarat på förslaget. Här kan du ta del av svaret.

Synpunkter: Utredning om avgiftsfinansiering för åtgarder vid höjd beredskap

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet

Kontaktperson