Hoppa till innehåll

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen. IT&Telekomföretagen har inte för avsikt att lämna några synpunkter.

Status
Avstod från att svara

Från
Miljödepartementet

Svar senast
19 juni 2020

Naturvårdsverkets skrivelser om verksamheter som hanterar avfall.

Kontaktperson