Hoppa till innehåll

Remissvar Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (Ds 2019:33)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Ds 2019:33 EU:s plattformsförordning

Status
Besvarad

Från
Utrikesdepartementet

Svar senast
20 februari 2020

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

Kontaktperson