Hoppa till innehåll

Remissinstanser för Tillgänglighets­direktivet (SOU 2021:44)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Tillgänglighetsdirektivet

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
1 november 2021

Remissinstanser för SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet

Kontaktperson