Hoppa till innehåll

Remiss promemorian Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskatte­direktivet (Fi2020/02949/S2)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen men avstod från att besvara.

Status
Avstod från att svara

Från
Finansdepartementet

Svar senast
10 augusti 2020

Remiss Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet