Remiss på Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet (2021–2839)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Svar: Rekommendationer för upphandling av information

Detta ärende

Status


Från

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)


Svar senast

28 februari 2022


Länk till remiss

Rekommendation för upphandling av information med inbyggd öppenhet