Remiss på Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet (2021–2839)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)


Svar senast

28 februari 2022


Länk till remiss

Rekommendation för upphandling av information med inbyggd öppenhet