Hoppa till innehåll

Remiss avseende förslag till två nya föreskrifter om ersättning (PTS 21-1589)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen men valt att inte besvara.

Status
Avstod från att svara

Från
Post- och telestyrelsen

Svar senast
3 november 2021

Remiss avseende förslag till två nya föreskrifter om ersättning - dnr 21-1589

Kontaktperson