Remiss avseende förslag till två nya föreskrifter om ersättning (PTS 21-1589)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen men valt att inte besvara.

Detta ärende

Status


Från

Post- och telestyrelsen


Svar senast

3 november 2021


Länk till remiss

Remiss avseende förslag till två nya föreskrifter om ersättning - dnr 21-1589

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail