Remiss av Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Vem kan man lita på

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

16 augusti 2021


Länk till remiss

(SOU 2021:9) Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail