Hoppa till innehåll

Remiss av Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Vem kan man lita på

Kontaktperson