Remiss av Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (2022:52 )

TechSverige har bjudits in att svara på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

31 januari 2023


Länk till remiss

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel