Remiss av Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Försvarsdepartementet


Svar senast

10 januari 2022


Länk till remiss

Remiss av Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)