Remiss av Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

21 mars 2022


Länk till remiss

Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift