Remiss av PTS förslag om kompletterande täckningskrav i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd (21:10605)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Svar: Kompletterande täckningskrav

Detta ärende

Status


Från

Post- och telestyrelsen


Svar senast

20 oktober 2022


Länk till remiss

Extra konsultation om täckningskrav i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Kontaktperson