Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitie­departe­mentet


Svar senast

13 december 2021


Länk till remiss

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail