Hoppa till innehåll

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar – Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Status
Besvarad

Från
Justitie­departe­mentet

Svar senast
13 december 2021

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

Kontaktperson