Hoppa till innehåll

Remiss av premorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
10 mars 2021

Ds 2020:26 Bättre skydd för tekniska företagshemligheter

Kontaktperson