Remiss av promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

14 mars 2022


Länk till remiss

Remiss av promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail