Remiss av promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning (2021/04051)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

1 februari 2022


Länk till remiss

Remiss av promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail