Hoppa till innehåll

Remiss av Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret. Remissvar strategiska planen genomförandet gemensamma jordbrukspolitiken

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
28 september 2020

Remiss Promemoria behovsanalys strategiska planen genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Kontaktperson