Remiss av Privatkopierings­ersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar: Privatkopieringsersättning i framtiden

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

23 september 2022


Länk till remiss

Privatkopieringsersättningen i framtiden

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail